Automatisering van logistieke en administratieve processen

Voor Groothandels en Fabrikanten

Aanvullingen op jouw huidige proces

De ontwikkelingen in de markt bieden kansen maar zorgen er ook voor dat administratieve processen in jouw bedrijf moeten ontwikkelen. Snelheid en flexibiliteit is gewenst, maar hoe pak je dit aan? Onze modulaire softwareoplossing BPM Server biedt groothandels en fabrikanten tal van mogelijkheden om administratieve en logistieke processen te automatiseren.

Onze softwareoplossing gaat samenwerken met jouw bestaande software en biedt op die manier flexibele aanvullingen. Voorheen zag je dat dit alleen mogelijk was met maatwerk oplossingen die speciaal ontwikkeld werden. Met onze standaard oplossing krijg je dezelfde functionaliteiten en kun je het proces zo inrichten dat het aansluit op jouw huidige proces. Wij gaan uit van de huidige procesinrichting en bieden je een aanvulling op het bestaande proces.

Onderstaand kun je een drietal voorbeelden lezen waarin wij gebruik maken van het huidige proces dat wij aanvullen met een procesautomatisering. Dit zijn slechts drie voorbeelden dus mocht je vraagstuk er niet tussen staan dan neem gerust contact met ons op.

Berichtenstandaard

Aanvullingen voor groothandels en fabrikanten

zoals bijvoorbeeld:

Voorraadbeheer

Wij helpen bedrijven om altijd voldoende voorraad te hebben op de gewenste locatie. Op het moment dat er verkooporders binnenkomen en die worden verwerkt is het wel zo prettig om te weten of er daarna nog voldoende voorraad overblijft.

Wij kunnen dit proces automatiseren, zodat er tijdig gesignaleerd wordt als de voorraad onder een bepaald niveau komt. Op dat moment gaat er volautomatisch een signaal naar de “bulklocatie” om de voorraad te verplaatsen naar de verzend locatie(s). Op die manier kunnen wij er voor zorgen dat er altijd voldoende voorraad is omdat onze software 24/7 actief is. Handmatige controles zijn daardoor niet meer nodig.

Debiteurenbeheer

Bespaar tijd en energie door uw debiteurenbeheer te automatiseren. Als u een factuur verstuurd heeft wilt u natuurlijk ook dat die betaald wordt.

Wij maken debiteurenbeheer eenvoudig, en efficiënt door uw bestaande software te koppelen aan het platform van onze partner Payt. Wij koppelen bijvoorbeeld uw boekhoud-, facturatie– en/of CRM-pakket om het debiteurenbeheer te automatiseren. Uw facturen worden sneller betaald, heeft overzicht van de openstaande posten en kunt communiceren met uw klanten zonder dat uw klantrelatie in het geding komt.

Aanvullend op de koppeling met Payt kunnen wij op basis van factuurgegevens UBL (Universal Business Language) facturen maken en versturen. Een UBL factuur is in feite een XML bestand speciaal ontwikkeld voor facturen. Het voordeel van UBL facturen is dat factuurdata rechtstreeks van het ene pakket ingelezen kan worden in het andere pakket. Een UBL factuur wordt op die manier zonder een handmatige actie direct ingelezen.

EDI

Van bedrijven wordt tegenwoordig steeds meer verwacht. Er moet zo snel mogelijk geleverd worden, vlotte communicatie en op ieder moment van de dag. Om aan die verwachtingen te kunnen voldoen is een efficiënte samenwerking tussen verschillende bedrijven in de keten een must. Om die samenwerking tussen bedrijven te optimaliseren zijn er zgn. EDI “berichtenstandaarden” ontwikkeld. Die EDI berichtenstandaard zorgt ervoor dat bedrijven elektronische gegevens (zoals orders, pakbonnen, facturen, prijslijsten) foutloos en automatisch kunnen uitwisselen met elkaar.

Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op het gebied van administratieve procesautomatisering en softwareontwikkeling. Door die twee kennisgebieden te combineren zijn wij zeer goed in staat om bedrijven te helpen bij de inrichting van EDI.

Klant aan het woord

“Voorheen klopten we elke order die we via e-mail binnenkregen, handmatig in dit administratiesysteem. Dus ook orders afkomstig van onze verschillende webshops. Dit bleek veel te omslachtig. Daarom ging ons vaste automatiseringsbedrijf samen met BPM Software aan de slag met het automatiseren van deelprocessen. Omdat deze automatisering ingrijpt in alle bedrijfsprocessen, schakelden we al snel rechtstreeks met BPM Software – toch een expert op dit vakgebied.”

Otto Verrips – Albyco

Meer informatie over onze oplossingen?

Referenties